info@lamargaridoia.cat S.C.E. La Margaridoia

 

 

 

 

 

Societat de caçadors PENYAFORT

Entitat fundada els anys setanta que s’encarrega de gestionar l’àrea privada de caça que correspon a la totalitat del municipi de Santa Margaria i els Monjos i des de la temporada 2020/2021 una petita part de Vilafranca del Penedès.
Aquesta entitat des de la seva fundació ha utilitzat les instal·lacions de la societat Margaridoia com a punt de reunió i trobada, lloc on des de la societat sempre ha estat ben rebuda establint un vincle i lligam molt important entre ambdues parts.
La nostra societat de caçadors és una entitat federada dins de la federació catalana de caça formada principalment per persones dels Monjos, la Ràpita, cal Salines i cal Rubió.
És una entitat que amb els anys ha anat canviant i adaptant-se a les necessitats reals del territori, sobretot davant de la realitat actual del municipi, un municipi que amb 40 anys ha passat de ser un nucli majoritàriament rural, a una zona molt industrialitzada, dividida per vies ràpides de circulació , variants , vies de tren i un creixement desmesurat de la pedrera .
Actualment la nostra activitat es fonamenta en dos tipus de cacera, menor i major dins la temporada i estem a disposició dels agricultors i propietaris rurals, tant en temporada com de forma excepcional , en el que fa a accions de control de sobre població per danys en el medi, tant de conill com de porc senglar.
Les principals especies que dins del nostre municipi es poden caçar en caça menor :
Conill de bosc, llebre, perdiu roja, tord, tudó , tórtora comú, becada i ànec collverd
En caça major:
Porc senglar (habitualment en batuda o esperes nocturnes en casos excepcionals autoritzats des del DAR).

Actualment tot i que la nostra activitat mostra certa controversia i debat social és més que mai necessària per poder regular de forma eficiente la sobre población de determinades especies animals especialmente el porc senglar, ja que per la distribució te-rritorial del nostre muncipi el seu creixement és molt elevat, incrementant-se els danys per accidentes de transit per xoc amb sen- glars o en el cultiu de la vinya principalmente entre el mesos de juliol a setembre.

 

 

 
       
AMB EL SUPORT DE
             
               
               
Copyright © S.C.E. La Margaridoia 2020 - 2022 Tots els drets reservats, disseny de juanina-sakura